All rights©2019 ChildPress Climate Brussels | brussels@childpress.org 

11%

De klimaatverandering gebeurt nu.

Om onder de temperatuurstijging van 2° C te blijven moeten de ontwikkelde landen vanaf vandaag hun uitstoot verminderen

met 11% per jaar: dit is een doel die in de wet zou moeten staan. Daar draait het allemaal om.

# Cut11Percent

"Betuttel ons niet.

Onderschat ons begrip niet".

NO COMMON

SENSE

No Common Sense/Geen Gezond Verstand is geïnformeerd door de nieuwste wetenschappelijke feiten en conclusies over de klimaatverandering. 

GESTEUND DOOR CHILDPRESS.COM

Childress steunt kinderinitiatieven in heel Europa door jongeren een stem en kans te geven.

STAKING 

WOORDENBOEK

Een woordenboek brengt u op de hoogte over de kilmaat stakingen: vertel het verder!